Ana Sayfa »
Toplumsal Muhalefetin Yeni Boyutu Gezi Parkı ve Türkiye Siyaseti: CHP Açısından Bir DeğerlendirmeProf. Dr. Sencer AYATA'nın Sunumu
Tarih:30 Mayıs, 2014
Saat:30 Mayıs, 2014 /10:00 - 30 Mayıs, 2014 /13:00
Konu:Siyaset
Moderatör:Dr. Nebil İLSEVEN
Yer:Rumeli Üstü Yıldız üni. Mezunlar Derneği Sos. Tesisleri
Katılımcılar:Prof. Dr. Sencer AYATA
Konulara Göre Etkinlikler